BRUŠENJE

Brušenje je postupak obrade skidanja strugotine koji karakterizira promjenjiv presjek strugotine. Ovdje se radi o vrlo malim presjecima strugotine, koju onda nazivamo piljevinom. To je nadalje, jedna od operacija završne obrade, ali se primjenjuje i u nekim operacijama grube obrade. Ono dobiva sve veće značenje u proizvodnji, prije svega zbog velike točnosti i kvalitete površine koju tim postupkom možemo postići. Za završnu obradu čelika i sivog liva, kad je potrebno postići velike točnosti, gotovo uvijek se upotrebljava brušenje.VANJSKO KRUŽNO BRUŠENJE

Glavno radno kretanje izvodi alat, i to kružno s obodno brzinom. Tu brzinu smatramo ujedno i brzinom rezanja. Posmično kretanje u većini slučajeva sastoji se od dva različita kretanja, koja može izvoditi predmet ili alat, a može biti i kombinacija kretanja predmeta i alata. Vanjsko kružno kretanje može biti:UNUTARNJE KRUŽNO BRUŠENJE

Unutarnje kružno brušenje zahtijeva ista kretanja kao i vanjsko kružno brušenje. Brusna ploča valjkastog oblika izvodi glavno kretanje, i to kružno, posmično kružno kretanje radnog predmeta i posmično uzdužno uzdužno kretanje brusne ploče. Pri tom brušenju promjer brusne ploče mora biti manji od promjera obrađivanog predmeta. Nasuprot tome, broj okretaja brusne ploče mora biti velik da bi se postigla potrebna brzina rezanja.PLOŠNO BRUŠENJE

Plošno brušenje je brušenje ravnih površina, a možemo ga izvesti na dva načina:


U oba slučaja glavno radno kretanje je kružno i uvijek ga obavlja alat (brusna ploča), dok je posmično kretanje sastavljeno od dviju komponenti i gotovo uvijek ga izvodi obrađivani predmet.

PROFILNO BRUŠENJE

Profilno brušenje uglavnom se primjenjuje kao završna obrada kod raznih ožlijebljenih vratila. U zavisnosti od obrađivane površine upotrebljavaju se brusne ploče različitih profila. Pri takvom načinu rada glavno kretanje je kružno i izvodi ga brusna ploča, a obrađivani predmet izvodi uzdužno posmično kretanje. Zatim tu spada obrađivanje, odnosno brušenje navoja i zupčanika, koje u načelu ne znači ništa posebno u usporedbi s nabrojenim postupcima brušenja, samo je kinematika nešto kompliciranija.